Četrti in peti razred se je preizkusil v vožnji z avtomobilčki Jumicar po postavljenem poligonu.