Sodelovanje s starši

Redne mesečne pogovorne ure za starše so vsak drugi četrtek v mesecu ali po dogovoru. V septembru, januarju in juniju ni pogovornih ur.

Pogovorne ure za starše:

 • Jana Lušina: ponedeljek, 8.20 – 9.00
 • Nataša Vrhunc: ponedeljek, 8.00 – 8.30
 • Petra Tolar: sreda,  9.55 – 10.15
 • Darja Štibelj: torek, 8:20 – 9.00
 • Marjeta Naglič: četrtek, 12:00 – 12.30

Roditeljski sestanki :

 • september 2018  – sestanek s starši prvošolcev ob sprejemu prvi šolski dan
 • september 2018 – program dela v šolskem letu 2018/19, novosti predstavi gospod ravnatelj
 • junij 2019 – pregled dela v šol. letu, okvirni napotki za naslednje šol. leto
 • maj 2019 – šola v naravi

Delavnice za starše in učence: november 2018

Delavnica za starše: oktober 2018

Starše bomo v šolo povabili še:

 • ogled razstave izdelkov učencev (maj 2019);
 • športne igre (junij 2019)