Dnevi dejavnosti

Športni dnevi:

 1. Pohod v Češnjico
 2. Orientacijski pohod
 3. smučanje
 4. zimske igre v snegu
 5. zabavne športne igre

Učenka 5. razreda bo en športni dan izvedla v LŠN.

Naravoslovni dnevi:

 • očiščevalna akcija (4.r.),
 • skrb za zdravje (1., 2., 3. razred)
 • zdravilna zelišča – nabiranje in sušenje  (4. in 5. razred)
 • ekskurzija (1. do 5. razred)
 • travnik ( 1., 2., 3.razred)
 • Živalstvo in rastlinstvo (5. r.) – v šoli v naravi

Kulturni dnevi:

 • ogled predstave – (1. do 5. r.)
 • sprejem prvošolcev (polovica) – (1. do 3. razred)
 • zaključek bralne značke – polovica (1., 2., 3. r.)
 • Obisk Groharjeve hiše (1. do 5. r.)
 • prireditev (1. – 5. razred)

Tehniški dnevi:

 • Hiša Eksperimentov  (1. – 5. razred)
 • peka dražgoških kruhkov (1. do 5. r.)
 • izdelava tehniškega izdelka  (4. do 5. r.)
 • les (1. – 4. r.)
 • Luka Koper (5. r.) – v šoli v naravi

 

Z učenci od 1. do 5. razreda bomo šli petkrat v bazen.

Učenci sodelujejo tudi na različnih tekmovanjih:

 • bralna značka in eko bralna značka,
 • športna značka,
Dostopnost