O šoli

Šola v Dražgošah je od leta 1999 začela s programom devetletke.

V šolskem letu 2016/2017  šolo obiskuje 20 učencev v petih razredih, ki so združeni v dva oddelka (1., 2. in 3. razred je en oddelek, 4. in 5. razred pa je drugi oddelek). V vsakem oddelku poučuje en učitelj.

Na šoli poteka več interesnih dejavnosti (glej letni delovni načrt).

SlikaDrazgose-m

Od 7.15 zjutraj imamo organizirano jutranje varstvo in po pouku podaljšano bivanje (do 15.20 ure).

Povezujemo se s krajevno skupnostjo in društvi. Za kraj vsako leto pripravimo komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve, proslavo ob materinskem dnevu, učenci nastopijo tudi na prireditvi Po stezah partizanske Jelovice. Konec maja pripravimo razstavo. Za starše pripravljamo odprte učne ure, delavnice, predavanja.

Šolska stavba je bila zgrajena leta 1958. V tem času je bilo že nekaj prenavljanj.

V sezoni 2014/2015 smo pričeli kuriti na sekance. V letu 2015 pa smo v zgornjem nadstropju dobili tri nove učilnice, pisarno, knjižnico, kabinete. Ti prostori so sedaj tudi opremljeni.

Dostopnost