Sodelovanje s starši

Redne mesečne pogovorne ure so vsak drugi četrtek v mesecu (ali po dogovoru). V septembru, januarju in juniju ni pogovornih ur.

 

Pogovorne ure za starše

Jana Lušina, ponedeljek od 8.20 do 9.05

Nataša Vrhunc, sreda od 8.20 do 9.05

Andraž Pfajfar, ponedeljek od 15.00 do 15.30

Marjeta Naglič, četrtek od 11.10 do 11.40

Petra Tolar, ponedeljek od 9.55 do 10.30

 

Roditeljski sestanki: Za starše učencev 1. razred – 2. september 2019

  1. roditeljski sestanek – 17. september 2019
  2. roditeljski sestanek – junij 2020

Za starše učencev, ki bodo šli v šolo v naravi – pomlad 2020

 

Starše bomo v šolo povabili še na ogled razstave (maj 2020) in na športne igre (junij 2020).